می ترسم
مضطربم
و با ان که می ترسم و مضطربم
باز با تو تا اخر دنیا هستم .....
برایت آب آوردهام
تنشنه نیستی ؟
خسته ام
رهی را
می ایی همسفرم شوی


دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
X